Select Page

Izvajanje pouka na daljavo se po sklepu vlade podaljšuje.

Pouk na ŠC Postojna bo v času od 25. 1. do 29. 1. 2021 potekal po urniku in sicer:

  • Od 25. 1.  – 29. 1. 2021 velja:
    • dijaki 1. in 3. letnikov imajo pouk preko Zoom povezave vsak dan  1.,3., 5., in  7. uro
    • dijaki 2. in 4. letnikov ter 5. M imajo pouk preko Zoom povezave vsak dan  2. 4. in 6. uro

Za dijake zaključnih letnikov velja, da se v dogovoru med dijaki in učitelji lahko izvajajo dodatne ure preko Zoom povezave.

V torek, 26. 1. 2021 je predviden ŠPORTNI DAN za celo šolo. Navodila za izvedbo športnega dne si oglejte na spletnih straneh šole pod rubriko 2. športni dan. Upamo na lepo vreme in uspešno realizacijo športnih aktivnosti.

Ostala določila izvajanja pouka na daljavo ostanejo nespremenjena.

Dijake prosimo, da spremljate objave na spletni strani šole, kjer vas bomo sproti obveščali o izvajanju pouka v skladu s sklepi vlade, navodili MIZŠ-ja in NIJZ-ja.

Ostanite zdravi.

Ravnateljica