Select Page
  • GIMNAZIJA
  • SREDNJE STROKOVNO IN TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
  • SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
  • NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Stanje prijav na dan 11. 4. 2019:

POSTOJNA Predvideno
št. mest za novince
Trenutno št. prijav
Gimnazija 56 34
Ekonomski tehnik 28 27
Strojni tehnik 28 32*
Avtoserviser 26 23
Oblikovalec kovin – orodjar 26 11
Pomočnik v tehnoloških procesih 16 10

 

     
ILIRSKA BISTRICA Predvideno
št. mest za novince
Trenutno št. prijav
Gimnazija 28 20
Tehnik računalništva 28 16

Prosimo, da morebitne spremembe v številu prijav sproti spremljate na spletni strani šole oz. Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Prenosi prijav za vpis potekajo do 23. 4. 2019 v šolski svetovalni službi, in sicer:

– Za programe na Šolskem centru Postojna: vsak dan med 10.30 in 11.00.

– Za programe na Gimnaziji Il. Bistrica: Na Gimnaziji Il. Bistrica v sredo, 10. 4. 2019, med 13.30 in 14.30 in v četrtek, 18. 4. 2019, med 13.30 in 14.30, na Šolskem centru Postojna pa vsak dan med 10.30 in 11.00 (razen 10. 4. 2019 in 18. 4. 2019).

Za prenos prijav izven navedenih terminov se predhodno dogovorite po telefonu.

* Če bo število prijavljenih učencev v programu strojni tehnik po prenosu prijav ostalo približno enako, bo šola Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlagala omejitev vpisa.

V pomoč pri morebitnem prenosu prijav objavljamo podatke o številu do sedaj zbranih točk vseh prijavljenih učencev za program strojni tehnik. Število točk pomeni seštevek zaključnih ocen obveznih predmetov, ki so jih učenci dobili v 7. in 8. razredu osnovne šole.

 

Točke iz ocen Št. kandidatov
113 1
110 2
109 1
105 3
104 1
102 1
101 3
99 1
96 3
95 1
94 2
93 1
90 2
89 1
85 1
83 1
81 1
80 2
78 1
77 1
73 1
66 1

Vseh možnih točk ima učenec do sedaj lahko 120. S pridobljenimi ocenami v 9. razredu lahko učenec svoj trenutni položaj izboljša ali poslabša. Tistim, ki se glede na do sedaj zbrane točke nahajate na spodnjem koncu, svetujemo, da razmislite o prenosu prijave. V pomoč pri izračunu točk si oglejte Tabelo za izračun točk. KLIKNI

Postopek v primeru omejitve vpisa in merila za izbiro učencev si lahko ogledate v Razpisu za vpis v srednje šole in na spletni strani naše šole v rubriki Vpis v prvi letnik v šolskem letu 2019/20.