Select Page

Smo ponosni nosilci akreditacije tako na splošnem šolskem izobraževanju kot na poklicnem in strokovnem izobraževanju. Veljavnost obeh akreditacij je od 1. marca 2021 do 31. decembra 2027.

Z akreditacijo smo se zavezali, da bomo sledili osnovnim načelom Erasmus, opisanih v standardih kakovosti Erasmus:

 1. vključevanje in raznolikost,
 2. okoljska trajnostnost in odgovornost,
 3. digitalno izobraževanje ter
 4. aktivna udeležba v mreži organizacij Erasmus.

Na posameznem področju pa sledimo še specifičnim ciljem, navedenim spodaj.

Akreditacija na področju splošnega šolskega izobraževanja

Naši cilji so:

 1. Promovirati naravoslovje med mladimi: dijake bomo usmerjali k izdelavi raziskovalnih nalog iz naravoslovnih tematik, k izbiri naravoslovnega ITS, izbiri naravoslovnih maturitetnih predmetov in k nadaljevanju študija na naravoslovnih fakultetah.
 2. Razviti veščine, ki tvorijo kompetenco podjetnosti: dijake bomo spodbujali k razvijanju različnih spretnosti in veščin, ki posamezniku pomagajo pri doseganju ciljev osebnega in strokovnega razvoja.
 3. Spodbuditi inovativnost in ustvarjalnost: v povezavi s kompetenco podjetnosti bomo dijake spodbujali k razvijanju veščin, ki posamezniku omogočajo, da v katerikoli situaciji odzovejo proaktivno in pristopijo k reševanju težav.
 4. Soustvariti skupnost: ustvarjali bomo skupnost, ki bo s podpornimi aktivnostmi, mentoriranjem in različnimi programi mladim omogočala razvijanje kompetenc in ustvarjanje priložnosti in možnosti iskanja izzivov v regiji.

Akreditacija na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja

Naši cilji so:

 1. Soustvariti mrežo Erasmus sodelujočih šol: želimo vzpostaviti mrežo šol, ki jo bomo postopoma razvijali in ohranjali pri delovanju vsako šolsko leto.
 2. Razviti kakovostne splošne in poklicne kompetence dijakov: dijakom zaključnih letnikov poklicnih in 3. letnikom strokovnih šol bomo vsako leto omogočali pridobivanje splošnih in poklicnih kompetenc z opravljanjem prakse v tujini.
 3. Razviti kakovostne strokovne kompetence učiteljev in vodstva: učiteljem in vodstvu bomo preko izobraževanj in usposabljanj v tujini omogočili dvig strokovnih in jezikovnih kompetenc.
 4. Soustvarjati skupnost v lokalnem okolju (regija): s šolo želimo še bolj povezati domača podjetja iz regije, ki gostijo tuje dijake in učitelje.
 5. Integrirati virtualne mobilnosti: ta cilj je bil postavljen v času epidemije, ko smo se morali prilagoditi, da smo lahko ohranili stike s sovrstniki oz. sodelavci in partnerji iz evropskega prostora.

(Število obiskov: 184)
Dostopnost