Select Page

Res, v četrtek, 16. novembra, ko smo v sami srčiki hrama učenosti, to je šolski knjižnici, obeležili svetovni dan filozofije, nas je ljubezen do modrosti dobesedno posedla na tla. In ne samo dobesedno, tudi simbolično smo s sedenjem na tleh izrazili potencial filozofije, da izenačuje vsa razmna bitja. Saj vse ljudi – ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino – vabi, da vstopimo v svet misli. Poleg tega smo se s sedenjem na tleh želeli pridružiti ponižni drži do vednosti, ki se zrcali v izreku »Vem, da nič ne vem«, katerega pripisujejo Sokratu, temu najmodrejšemu človeku, kot ga je v 5. stol. pr. n. št. označila Delfska prerokinja.

In smo, dijakinje in dijaki 3. in 4. letnika gimnazije z učiteljem filozofije na ŠC Postojna Gorazdom Brnetom in gostom filozofom dr. Primožem Turkom s Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, z majhnimi koraki pristopili k najsplošnejšemu preučevanju vsega, kar obstaja, katerega metoda je razprava, ki temelji na razumskih merilih, kot filozofijo opredeli Aristotel, poleg omenjenega Sokrata ter njegovega učenca in Aristotelovega učitelja Platona, eden izmed treh velikanov starogrške filozofije.

Tema letošnjega dne filozofije je bila Filozofija v šoli – šola v filozofiji. Dijakinja 3. letnika Ana Žnidarič je predstavila svoj referat z naslovom Šola kot dejavnik družbene integracije, v katerem se je naslonila na teorijo klasika sociologije Émila Durkheima. Sledili so nastopi dijakinj 4. letnika. Rebecca Martulaš in Aida Kurbašić sta spregovorili o šoli kot modelu družbenega sistema in mostu med družino in družbo. Kaj se skriva v šoli, v tem, kar vsi na videz dobro poznamo, nam je odstrla Anamarija Gorjup. Kakšen je prispevek šole k delovanju države in kaj o tem pravi francoski filozof Louis Althusser nam je povedala Lea Bandelj. Predstavitve referatov, v katere so dijakinje strnile svoja premišljanja o vlogi in pomenu šole kot institucije v moderni družbi, je s svojim kontroverznim razmislekom zaključila Marija Trošt, ki je skupaj s filozofom Ivanom Illichem mislila družbo brez šole.

Nato smo miselni prostor prepustili našemu gostu, kateremu smo dodelili posebno nalogo, in sicer smo dr. Primoža Turka prosili, če lahko poda kratek komentar k predstavljenim referatom. Poleg tega nam je kot poznavalca Aristotelove filozofije predstavil njegov pogled na vzgojo in izobraževanje – nenazadnje je bil Aristotel ustanovitelj liceja kot šolske institucije – in antični pojem, ki ga izraža grška beseda sholae s pomenom – kot nam je pojasnil univerzitetni profesor – brezdelja, prostega časa.

Sledila je razprava, h kateri smo bili povabljeni tudi tisti, ki dotlej nismo imeli besede. In imeli smo kaj za pripomniti k referatom dijakinj – no morda malo manj h komentarju našega gosta in k pogledom Aristotela na vzgojo in izobraževanje :). Ideji o razšolanju družbe smo nekateri pritrdili in svoje pritrjevanje utemeljevali, čeprav smo ugotovili, da pa vendarle vloga in pomen šole nista tako zanemarljiva. In ravno filozofija nam pomaga razumeti vlogo in pomen, ki ju ima šola, tudi danes v Sloveniji, ko – kot je navedeno v zborniku z naslovom Filozofija in šola, ki ga je ob dnevu filozofije izdal Pedagoški inštitut – poteka kurikularna prenova in se piše nov nacionalni program za področje šolstva.

Dogodek je bil sicer posvečen filozofski tematizaciji šole, vendar smo želeli s kritičnim premislekom vloge in pomena šole kot družbene institucije osvetliti tudi vprašanje, s katerim smo se pri pouku filozofije ukvarjali v začetku šolskega leta, to je Kaj sploh je filozofija? In če smo – in verjamemo, da smo – osvetlili vsaj kakšen vidik vprašanja Kaj je filozofija, je bil namen dogodka ob dnevu filozofije dosežen. Naš učitelj filozofije nam je za konec ure pouka filozofije na malce drugačen način zaželel lep preostanek dneva filozofije – “morebiti”, je dejal “ga preživite s filozofsko knjigo v roki”.

Galerija slik

IZ PRETEKLIH LET:

Ob svetovnem dnevu filozofije 2022 smo kritično mislili o znižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let / Okoljsko opismenjevanje ob dnevu filozofije 2021 / Za UNESCO-v dan prijateljstva do modrosti 2020 / Tako smo obeležili UNESCO-v dan prijateljstva do modrosti 2019


(Število obiskov: 98)
Dostopnost