Select Page

Dejavnosti za osnovnošolce

Dejavnosti so namenjene predvsem učencem osmih razredov osnovnih šol, da se pobližje spoznajo z določenim področjem in se preizkusijo v praktičnih aktivnostih. Ponujamo dejavnosti iz 5 različnih področij:

Osnovna šola se lahko odloči, da bo učence glede na njihove interese razdelila v skupine po posameznih področij, lahko pa posamezne aktivnosti organiziramo za celotno skupino.

Delavnice trajajo približno 4 šolske ure, predvidoma od 8.30 do 12.00 (predviden je čas za malico).

Dejavnosti so za učence brezplačne.

Kontakt: Nives Keš Trebec, šolska svetovalka, tel.: 081-601-672, e-mail: nives.kes.trebec@scpo.si


OPIS DEJAVNOSTI

 

TEHNIŠKE DELAVNICE
Na tehniški delavnici se učenci seznanijo s področjem strojništva. Ogledajo si tehnične prostore in naprave (stružnica, rezkalnik…), spoznavajo postopke varjenja in obdelave kovin. Opazujejo računalniško programiranje modela in njegovo izdelavo na CNC frezalnem stroju, naučijo se uporabljati pomično merilo, v šolskih delavnicah si ob pomoči dijakov samostojno izdelajo uporaben izdelek. V okviru novega Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij bodo učenci lahko spoznali tudi sodobne stroje za obdelavo kovin.

PODJETNIŠKE DELAVNICE
Podjetniško usmerjeni učenci preko simulacije poslovanja pravega podjetja spoznajo šolsko učno podjetje, njegove temeljne naloge in razširijo svoje znanje s področja podjetništva. V različnih oddelkih učnega podjetja delajo reklame (marketing), sprejemajo in oddajajo pošto (tajništvo), računajo plačo (računovodstvo), sestavljajo oglas za prosta delavna mesta ali pregledujejo prispele oglase… Na ta način postanejo ekonomske teme bolj zanimive in življenjske.

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE
Učenci se seznanijo z veščinami uporabe računalnika in programskih orodij. Pri spletnem oblikovanju si ogledajo in poizkušajo obdelovati slike s pomočjo fotomontaže in retuširanja ter uporabe tehnologije HTML in CSS za izdelavo spletišča za podjetje ali društvo. Izdelajo poenostavljeno spletno stran na kateri objavijo animacijo.

NARAVOSLOVNE DELAVNICE

Učenci, ki jih zanima naravoslovje, se vključijo v biološke, kemijske in fizikalne delavnice. Z učitelji naravoslovnih predmetov iz različnih perspektiv spoznajo barve. Pri vsakem področju se seznanijo z uporabo pripomočkov in aparatur pri delu, spoznajo naravoslovne probleme in jih preverjajo z eksperimentalnim delom. Na ta način naravoslovne predmete in vsebine približajo tudi vsakdanjemu življenju.

JEZIKOSLOVNE DELAVNICE
Učenci se podajo v raziskovanje francoščine in španščine. Naredijo prve korake s poslušanjem kratkih enostavnih besedil, se predstavijo novemu prijatelju, opišejo svet v barvah in zapojejo. Poleg tega spoznajo znane osebe ter države francosko in špansko govorečega sveta.

UMETNIŠKE DELAVNICE
V delavnici učenci vstopijo v svet domišljije, v katerem se beseda, barva, gib, črta in zvok družijo, dopolnjujejo in prepletajo. S pomočjo mentorjev si izmislijo dramsko besedilo in mu z igro, petjem in plesom vdahnejo življenje. Igralce oblečejo, obujejo in jim izdelajo masko. Nato jih postavijo v ustrezno odrsko inštalacijo. Vse, kar je potrebno za uprizoritev dramskega prizora, izdelajo sami…