Select Page

PREDŠOLSKA VZGOJA

Ponosni in veseli smo, da lahko Šolski center Postojna ponudi vpis v nov izobraževalni program Predšolska vzgoja. Poklicni tečaj na tem področju v okviru IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH sicer izvajamo že od leta 2012, letos pa po vpis prvič mogoč tudi v rednem izobraževanju. V šolskem letu 2022/23 bo tako za novince na voljo 28 vpisnih mest.

Predšolska vzgoja je program srednjega strokovnega izobraževanja, ki se zaključi s poklicno maturo. Dijakinjam in dijakom nudi široko splošno znanje in poglobljeno razumevanje strokovnih vsebin, kar je odlična popotnica bodisi za opravljanje poklica pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok bodisi za nadaljevanje izobraževalne poti na visokošolski ali univerzitetni ravni.

Poleg splošnoizobraževalnih predmetov in obveznih strokovnih modulov bomo izvajali tudi vsebine t. i. odprtega kurikula. Prednost našega programa je v tem, da so te vsebine aktualne in odsevajo trenutne potrebe na področju predšolske vzgoje. Dijakinje in dijaki se bodo tako srečali z gozdno pedagogiko in drugimi vzgojnimi koncepti (Montessori, Waldorfska …), ki so v zadnjem času vse bolj priljubljeni; spoznavali bodo pomen in načine učenja tujih jezikov v najzgodnejšem obdobju; razvijali svoje digitalne spretnosti in vse to nadgrajevali s praktično uporabo v vrtcih.

Tudi obvezne izbirne vsebine bodo prilagojene posebnostim stroke, v višjih letnikih bodo dijaki in dijakinje lahko svoja praktična znanja preizkušali tudi izven meja Slovenije – na praksi v tujini v okviru projekta Erasmus +. Tudi če se za to možnost ne bodo odločili, bodo v vrtcih bliže doma v 4 letih šolanja opravili skupaj kar 10 tednov praktičnega usposabljanja pri delodajalcu.

Na tem programu bodo prišli na svoj račun vsi, ki so ustvarjalni,

tisti, ki čutijo povezanost in ljubezen do dela z otroki v predšolskem obdobju,

vsi, ki bi radi svojo energijo in delovanje usmerili v vzgojo in bogatenje vsakdana naših najmlajših.

Z vrtci tesno sodelujemo pri načrtovanju vsebin, tudi drugi javni zavodi in institucije v regiji so odločno in soglasno podprli našo namero za izvajanje novega programa, za kar smo jim zelo hvaležni. Povezovanje z lokalno skupnostjo in vrtci bomo ohranili tudi v bodoče, saj le tako lahko dijake ustrezno usposobimo za kakovostno opravljanje poklica.

Oglej si izvedbeni kurikul: (predmetnik)


(Število obiskov: 1.533)