Select Page

Govorilne ure

GOVORILNE URE – 1. POLLETJE šol. leto 2020/21

Telefon Postojna:
M1: 081 601 681
M2: 081 601 682
M3: 081 601 683

Telefon Ilirska Bistrica:
05 711 11 00

V stolpcu miza pomeni oznaka M1,M2 ali M3 mizo, pri kateri bo učitelj opravljal govorilne ure.

Govorilne ure bodo potekale v prostoru poleg šolskega kluba, od  5.10. do 15.1. 2020.


Starši si lahko na spletni strani šole, kjer so urniki in nadomeščanja za dijake pogledate najnovejše stanje glede prisotnosti oz. odsotnosti učitelja. Klik (povezava)


GOVORILNA URA 1X TEDENSKO KONZULTACIJE 1X MESEČNO
Zap. Št. UČITELJ RAZREDNIK MIZA DAN OD – DO DAN OD – DO
1. Aleksić Jadran 3. B 1 petek 11.30-12.15 po dogovoru po dogovoru
2. Ažnik Tjaša 2. R/IB 1 1. četrtek v mesecu 9.10-9.55 2. četrtek na 2 meseca 9.10-9.55
3. Babič Petrič Jolanda
4. Bajc Simona bolniška odsotnost bolniška odsotnost
5. Bajec Cvetka 2 četrtek 9.10 – 9.55 1. četrtek v mesecu 10.00 – 10.45
6. Barbiš Ado 4. M 1 ponedeljek 7.30-8.15 1 sreda v mesecu-4Bura
7. Bratina Marko 1 četrtek 8.20 – 9.05 četrtek 7.30 – 8.15
8. Borota Šraj Martin 2 četrtek 8.20-9.05 četrtek 7.30-8.15
9. Božič Eneja 3. F 1 sreda 10.00 – 10.45 1. petek v mesecu 8.20 – 9.05
10. Brne Gorazd 1 torek 11.20-12.05
11. Celin Lenarčič Ana 1 sreda 8.20-9.05 ponedeljek 8.20-9.05
12. Cunja Boris 2. F 1 sreda 9.10-9.55 petek 9.10-9.55
13. Čugura Majda 1 petek 11.20-12.05 1. torek v mesecu 10.30-11.15
14. Dekleva Barbara 3. A/IB 1 sreda 12.10-12.55 sreda 12.10-12.55
15. Djordjević Predrag 1. J 1 torek 9.10 – 9.55 četrtek 8.20 – 9.05
16. Dolgan Matej 1. E 1 četrtek 10.00 – 10.45 1. četrtek v mesecu 9.10 – 9.55
17. Drobnič Anton v kabinetu ali na 041 515 273 sreda 9:10-9:55 sreda 13:00-13:45
18. Fajdiga Ivan kabinet med 16 in 17 na 081 601 665 četrtek 8:20-9:05 poljubno-sprotni dogovor poljubno-sprotni dogovor
19. Fajdiga Janja 1 torek 8.20-905 1.ponedeljek v mesecu 8.20 -9.05
20. Gabriel Marinka 4. A 1 torek 10.00 – 10.45 sreda
21. Gombač Erika 4. A/IB IB v Ilirski Bistrici v Ilirski Bistrici
22. Gospodarič Katarina 1 ponedeljek 9.10 – 9.55 2. ponedeljek v mesecu 9.00 – 10.00
23. Habič Mojca 3. H 2 torek 9.10-9.55 sreda 9.10-9.55
24. Harmel Aleš 3 torek 9.10 – 9.55 1. četrtek 10.30 – 11.15
25. Horvat Danijela 1. B 2 torek 10.00-10.45 sreda 10.00-10.45
26. Jenček Ocepek Mojca 2 sreda 9.10 – 9.55 2. četrtek v mesecu 10.00 – 10.45
27. Jurca Ariana 2. A/IB 1 1. petek v mesecu 10:00 – 10:45 2. petek v mesecu 10.00 – 10.45
28. Kafol Mateja 5. M 2 sreda 8.20 -9.05 1.torek v mesecu 9.10 -9.55
30. Klasinc Magdalena 2. B 3 sreda 8.20 – 9.05 sreda
31. Kocjančič Tomazin Ana
32. Koren Valenčič Katja 1 1. torek v mesecu 9.10-9.55 1. torek v mesecu 10.00-10.45
33. Kramar Jasna 2 petek 9.10 – 9.55 1. sreda v mesecu po dogovoru
34. Krebelj Dejan 3. S 3 sreda 9.10 – 9.55 1. ponedeljek v mesecu po dogovoru
35. Kresevič Bajec Klara 2 četrtek 10.00-10-45 1.torek v mesecu 10.00-11-15
36. Kristan Boris kabinet 081/601-675 torek 9:10 – 9:55 2. petek v mesecu 7:30 – 8:15
37. Kristan Eva 3. A 2 ponedeljek 9.10 – 9.55 2. sreda v mesecu 8.20 – 9.05
38. Leskovec Ana kabinet 081/601-659
39. Likar Žarko 2. E 3 četrtek 10:30 – 11:15 1. četrtek v mesecu 11:20 – 12:05
40. Logar Klavdij V Ilirski Bistrici 1. sreda v mesecu 10.45 – 11.20
41. Logar Tedeja 2. S 2 torek 3. ura (9.10-9.55) 1. četrtek v mesecu 3. ura (9.10-9.55)
42. Logar Morano Tea 2 torek 11.20- 12.10 1.ponedeljek 10.30-11.15
43. Majdič Rok 3. E kabinet 081/601-676 četrtek 8.20 – 9.05 1. pon. v mesecu 10.30 – 11.15
44. Marin Martina 1. S 3 četrtek 9.10 – 10.55 1. sreda v mesecu 10.00 – 10.45
45. Marolt Mirjana 2. J 1 ponedeljek 8.20 – 9.05 1.sreda v mesecu
46. Masterl Aleš 1. H 2 torek 8.20 – 9.05 1.petek v mesecu 10.30 – 11.30
47. Medvedec Damjana II. 1 ponedeljek 10.45 – 11.30 1.sreda v mesecu 11.20 – 1205
48. Milavec Vlasta 4. B 1 četrtek 9.10-9.55 četrtek 10.00-10.45
49. Mlakar Lidija 3 torek 10.00-10.45 1. četrtek v mesecu 9.10-9.55
50. Nagode Nina 1 sreda 13.00-13.45 1. ponedeljek v mesecu 13.00-13.45
51. Nahtigal Franci bolniška odsotnost bolniška odsotnost
52. Oberstar Marja 1. R/IB V Ilirski Bistrici bv Ilirski Bistiric
53. Počkaj Vladimir 1 sreda 9.10-9.55 1,ponedeljek v mesecu 9.45-10.30
54. Počkar Mirjam kabinet 081/601-658 torek 10.00-10-45 1. petek v mesecu
55. Popit Tatjana 2 četrtek 10.30-11.15 1.petek v mesecu 8.20-9.05
56. Rebec Hreščak Mateja 2. A 3 ponedeljek 9.10-9.55 vsak petek 10.45-11.20
57. Režek Darko 1. F 2 ponedeljek 8.20 – 905 1. sreda v mesecu 8.20 – 9.05
58. Rijavec Nataša 1 1. četrtek 11.20-12.05 2. četrtek 11.20-12.05
59. Rojc Tamara V Ilirski Bistrici v Ilirski Bistrici
60. Rosina Simonič Bojana
61. Simčič Martin 3. R/IB v Ilirski Bistrici v Ilirski Bistrici
62. Sitar Dolores 1. A/IB 3 1. torek 8.20 – 9.05 2. torek v mesecu 11.20 – 12.05
63. Stražišar Mihaela 1 petek 8,20 – 9,05 2. ponedeljek v mesecu
64. Šajn Hreščak Inge 2 torek 8.20 – 9.05 1. četrtek v mesecu 11.20 – 12.05
65. Škrlj Počkaj Sonja 1. A kabinet 081/601-658 sreda 9.10-9.55 prva sreda 10.00-10.45
66. Štajnrajh Romana 4. R/IB 1 torek 8.20-9.05 1. sreda 10.30-11.15
68. Tiringer Andreja 4. S 1 ponedeljek 10.00 – 10.45 prvi petek 9.10 – 9.55
69. Tornič Kajetana kabinet 081/601-666 ponedeljek 12.10 – 12.55 prvi torek 9.10 – 9.55
70. Turk Uroš 3 petek 9.10 – 9.55 vsaka 1. sreda v mesecu 9.10 – 9.55
71. Valenčič Rudi 4. H 2 torek 8.20 – 9.00 petek (kar vsak) 13.00 – 13.40
72. Vičič Ervin 2. H 2 petek 10.30 – 11.15 prva sreda 9.10 – 9.55
73. Vodopivec Alenka 3 torek 11.20 – 12.05 prvi torek 10.30 – 11.15
74. Zbačnik Vinko v Ilirski Bistrici v Ilirski Bistrici
75. Žagar Cvetka