Select Page

Arhiv – projekti

Po znanje in izkušnje (KA1-VET-23/15)

V projekt smo vključili dijake srednje strokovnega, srednjega poklicnega in poklicno tehniškega izobraževanja. Po programih smo vključili: – devet dijakov triletnih programov (avtoserviser in oblikovalec kovin – orodjar), – deset dijakov strojni tehnik, – šest dijakov...

Z mobilnostjo do znanj in spoznanj (KA1-VET-108/2104)

V projekt so bili vključeni dijaki poklicne šole, učitelji in strokovnjaki (mentorji in/ali druge osebe, ki se ukvarjajo z dijaki na praktičnem usposabljanju v podjetju) iz podjetji. Cilji projekta: dijakom poklicnih šol (avtoserviser in oblikovalec kovin – orodjar)...

Skupaj zmoremo (We can do it) – KA1-VET-39/17

Skupaj zmoremo (We can do it) – KA1-VET-39/17 Z doseganjem pričakovanih učinkov, ki jih bo projekt soustvarjal, zasledujemo cilj zapolnitve vrzeli med formalnim izobraževanjem in potrebami trga dela. V programih poklicnega in strokovnega izobraževanja se osredotočamo...


(Število obiskov: 59)