Select Page

Skupaj zmoremo (We can do it) – KA1-VET-39/17

Z doseganjem pričakovanih učinkov, ki jih bo projekt soustvarjal, zasledujemo cilj zapolnitve vrzeli med formalnim izobraževanjem in potrebami trga dela.

V programih poklicnega in strokovnega izobraževanja se osredotočamo na izpopolnjevanje poklicnih in splošnih kompetenc, ki jih dijaki pridobijo v obdobju treh ali štirih tednov življenja in dela v tujini.

Cilji, ki jih zasledujemo:

– neposredna uporaba strokovnih in poklicnih znanj pri praktičnem delu,

– spodbuditi jezikovno raznolikost (angleščina in jezik gostujoče države),

– razvijati digitalne kompetence posameznika z različnimi posrednimi in neposrednimi nalogami, ki so del projektnih aktivnosti,

– spodbuditi razvijanje samozavesti, ozavestiti sprejemanje odgovornosti za svoje odločitve in spodbujati k prilagajanju,

– spodbuditi kulturno raznolikost, ohraniti identiteto, biti odprt za tujo kulturo in soustvarjati evropski prostor,

– razviti znanja iz področja organizacije in načrtovanja

Na področju sodelovanja z gospodarstvom, se v okviru projekta dodatno povezujemo na ravni programskih vsebin in potrebami delodajalcev v regiji. Šola stremi k razvoju znanj in kompetenc, ki bodo na trgu dela uporabne in bodo dijakom omogočale čimprejšnjo zaposlitev, delodajalcu pa skrajšale čas uvajalne dobe.

S projektom uvajamo, za nas, novo področje, in sicer izvedba poučevanja delodajalcev mentorjev PUD v tujem okolju. Skozi projekt jim bomo omogočili mobilnostno izkušnjo, ne le kot opazovalcem, pač pa kot aktivnim soustvarjalcem pouka v tujini z namenom čim boljšega poznavanja delovanja celotnega učnega procesa, odzivnosti dijakov in prepoznavanja težav s katerimi se srečujemo v izobraževanju.

Priložnost za uvedbo sprememb iščemo tudi z gostovanjem tujih dijakov v našem okolju, saj bodo prvi teden gostovanja na šoli pri čemer bodo sodelovali z učitelji, v nadaljevanju pa bodo prakso opravljali pri delodajalcih.

Blogi dijakov – klik.

Razpis za opravljanje prakse v tujini v šolskem letu 2018/19 – klik

Prijavnica za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini 2018/19 – klik


(Število obiskov: 40)
Dostopnost