Select Page

Šolski koledar

ŠOLSKI  KOLEDAR  ZA  ŠOLSKO LETO 2017/18

Petek, 1. 9. 2017 Začetek pouka

Četrtek, 7. 9. 2017

Sobota, 9. 9. 2017

Sejem rabljenih učbenikov

Sejem rabljenih učbenikov v IB – v dogovoru s študentsko organizacijo

Petek, 8. 9.  2017 Uraden sprejem dijakov 1. letnikov na šolo (PO+IB)
Ponedeljek, 18. 9. 2017 Roditeljski sestanek za 1. letnike v Postojni
Torek, 19. 9. 2017 Roditeljski sestanek za 1. letnike v Ilirski Bistrici
Ponedeljek, 16. 10. 2017 Roditeljski sestanki v IB
Ponedeljek, 23. 10. 2017 Roditeljski sestanki v  PO
Ponedeljek – petek, 30.10. –  3. 11. 2017 Jesenske počitnice
Torek, 31. 10. 2017 Dan reformacije
Sreda, 1. 11. 2017 Dan spomina na mrtve
Ponedeljek, 20. 11. 2017 Popoldanska govorilna ura v PO
Ponedeljek, 27. 11. 2017 Popoldanska govorilna ura v IB

Torek, 28. 11. 2017

Sreda, četrtek, 6. in 7. 12. 2017

Dan odprtih vrat šole

Dan odprtih vrat v IB

Ponedeljek , 25. 12. 2017 Božič
Torek , 26. 12. 2017 Dan samostojnosti in enotnosti
Sreda  – petek,  27. – 29. 12. 2017 Počitnice
Ponedeljek –  torek, 1. in 2.  1. 2018 Novo leto
Petek,, 12. 1. 2018 Zaključek pouka za 3. E, F
Ponedeljek, 15. 1. 2018 Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

Ponedeljek, 22. 1. 2018

 

skupna govorilna ura v PO
Ponedeljek, 29. 1. 2018 Skupna govorilna ura v IB
četrtek, 1.2. – sreda, 28. 2. 2018 Zimski izpotni rok ZI, POM
četrtek, 8. 2. 2018 Slovenski kulturni praznik
Petek in  sobota, 9. in 10. 2. 2018 Informativni dan v srednjih šolah
Ponedeljek – petek,  19. 2. – 23. 2. 2018 Zimske počitnice
Sobota, 10. 3. 2018

Pred maturitetni preizkus

Gimnazija – SLO

Strokovne šole – 2. predmet POM

Ponedeljek, 12. 3.  2018

Roditeljski sestanki za gimnazijo in strokovne  šole v Postojni

Predavanje za starše – ob 16.30

Ponedeljek, 19. 3.  2018

Roditeljski sestanki za Ilirsko Bistrico

Predavanje za starše – ob 16.30

Petek, sobota – 23.3. in 24. 3. 2018 Maturantski ples
Ponedeljek, 2. 4. 2018 Velikonočni ponedeljek
Ponedeljek,  16. 4.  2018 Popoldanska govorilna ura v Postojni
Ponedeljke, 23. 4. 2018 Popoldanska govorilna ura v Ilirski Bistrici
Petek 27. 4. 2018 Dan upora proti okupatorju
Ponedeljek, 30.4. 2018 Prvomajske počitnice
Torek in sreda,  1. in 2. 5. 2018 Praznik dela
Petek, 18. 5. 2018 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za zaključne letnike
Ponedeljek, 21. 5. 2018 Razdelitev spričeval za zaključne letnike
Ponedeljke – petek, 21.5. – 25. 5. 2018 Priprava na SM, POM, ZI

Četrtek, 17. 5. 2018

Ponedeljek, 28. 5. 2018

Izpitna roka za izboljševanje ocen (zaključni letniki)
torek, 29. 5. 2018 Začetek SM, POM  v spomladanskem izpitnem roku
petek, 1. 6.  2018 Začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju (zaključni letniki)
Četrtek, 21. 6. 2018 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike
Petek, 22. 6. 2018 Zaključek pouka, razdelitev spričeval in proslava
ponedeljek, 25. 6. 2018 Dan državnosti
petek, 29. 6. 2018 Spomladanski izpitni rok
petek, 6. 7. 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Petek, 6.7.2018 Razdelitev spričeval po popravnih izpitih
Sreda, 11. 7. 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni  maturi
četrtek, 16. 8. 2018 Jesenski izpitni rok

RODITELJSKI SESTANKI

Ponedeljek, 18. 9 2017 Roditeljski sestanek za 1. letnike v Postojni
Torek, 19. 9. 2017 Roditeljski sestanek za 1. letnike v Ilirski Bistrici
Ponedeljek, 16. 10. 2017 Roditeljski sestanki v  Ilirski Bistrici (gimnazija + tehniki)
Ponedeljek, 23. 10. 2017 Roditeljski sestanki za gimnazijo in strokovne šole  v PO
Ponedeljek, 12. 3.  2018

Roditeljski sestanki za gimnazijo in strokovne  šole v Postojni

Predavanje za starše

Ponedeljek, 19. 3.  2018

Roditeljski sestanki za IB

Predavanje za starše

SKUPNE GOVORILNE URE

Ponedeljek, 20. 11. 2017

Informativna konferenca

Popoldanska govorilna ura v PO

Ponedeljek, 27. 11. 2017

Konferenca IB – ob 15.00

Popoldanska govorilna ura v IB

Ponedeljek, 22. 1. 2018

 

skupna govorilna ura v PO
Ponedeljek, 29. 1. 2018

konferenca  UZ v IB

skupna govorilna ura v IB

Ponedeljek,  16. 4.  2018

Informativna konferenca

Popoldanska govorilna ura v Postojni

Ponedeljke, 23. 4. 2018

Konferenca UZ  v IB

Popoldanska govorilna ura v Ilirski Bistrici

Skupne govorilne ure bodo od 16.30 do 18.00.

V Ilirski Bistrici – vnaprejšnja elektronska (oz. preko razrednika) najava staršev na popoldansko govorilno uro.

ŠOLA V NARAVI

Spoznavni vikend za 1. letnik gimnazije (PO+IB) – 15. do 17. september 2017 (CŠOD Vojsko)

Šola v naravi za 2. letnik gimnazije (PO+IB) – 6. do 8. oktober 2017   (CŠOD Planica)

Podjetniški tabor  za 3. letnik gimnazije (PO + IB) – 25. -29.  september 2017

Strokovne šole

Izvedba podjetniškega tabora  –  v prvem tednu junija 2018

(1. letniki:  strojniki in ekonomisti tehniki,  tehniki računalništva)

DELOVNA PRAKSA, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU

Ekonomska šola

Razred Čas izvajanja Število ur
2. S

6. 6. 2018 – 19. 6. 2018

20. 6. Prinesejo dijaki dnevnike in potrdila o opravljenem  PUD

21. 6.2018 –  priprava na popravne izpite

10 delovnih dni ( 76 ur )
3. S

6. 6. 2018 – 19. 6. 2018

20. 6. 2018 prinesejo dijaki dnevnike in potrdila o opravljenem  PUD

21. 6.2018 –  priprava na popravne izpite

Praksa v tujini – Španija, Portugalska, Turčija – 5 dijakov

28. 5. 2018 – 15. 6 . 2018

Od 18. 6. 2018 do 20. 6. 2018 delavnice

18. 6. 2018 –  dijaki prinesejo dnevnike in potrdila o PUD

10 delovnih dni ( 76 ur )

Tehnik računalništva

Razred Čas izvajanja Število ur
2. R/IB

 6. 6. 2018 – 19. 6. 2018

20. 6. Prinesejo dijaki dnevnike in potrdila o opravljenem  PUD

21. 6. Priprava na popravne izpite

10 delovnih dni ( 76 ur )
3. R/IB

12. 4. 2018 do 25. 4. 2018

26. 4. 2018 – prinesejo dijaki dnevnike in potrdila o opravljenem  PUD

Praksa v tujini  od 5. 4 2018 do 25. 4. 2018  – planirana Finska) – 4 dijaki

26. 4. 2018 prinesejo dijaki dnevnike in potrdila o opravljenem  PUD

10 delovnih dni ( 76 ur )

Strojna šola

Srednje strokovno izobraževanje: strojni tehnik

Razred Čas izvajanja Število ur
2. H Od  6. 11. 2017 – 30. 11. 2017 20 delovnih dni ( 152 ur )
3. H

Od  24. 5. 2018 do 20. 6. 2018

Praksa tujina: 21. 5. do 15. 6. 2018 –

 6 dijakov  ( Španija, Nemčija, Turčija)

Od 18. 6. 2018 do 20. 6. 2018 delavnice

18. 6. dijaki prinesejo dnevnike

20 delovnih dni  ( 152 ur )

Srednje poklicno tehnično izobraževanje (3+2): strojni tehnik

Razred Čas izvajanja Število ur
4. M 

Od 7. 6. 2018 – 20. 6. 2018

21. 6. Priprava na popravne izpite

10 delovnih dni ( 76 ur )

Srednje poklicno izobraževanje: E : oblikovalec kovin – orodjar, F:  avtoserviser

Razred Čas izvajanja Število ur
1. E Od 6. aprila do 26. aprila  2018 15 delovnih dni ( 114 ur)
  1. F

 

Od 1. 6. 2018  do 21. junija  2017 15 delovnih dni ( 114 ur)
2. F Od 6 . 11. 2017  do 24. 11. 2017 15 delovnih dni ( 114 ur)
2. E Od 4. 12. 2017 do 22. 12. 2017 15 delovnih dni ( 114 ur)

3. E, 3. F

e = oblikovalec kovin-orodjar )

f = avtoserviser )

Od 15. januarja do 7. februarja, 2016 18 tednov ali 90 delovnih dni ( 684 delovnih ur )

Od 9. februarja do 13. februarja 2018

Poizkusni zaključni izpit: slovenščina. Popravni izp.: spom. rok – dijaki so doma.

Od 14. februarja do  31. maja 2018

Praksa tujina:  marec, april  – avtoserviserji  Španija (3 dijaki), orodjarji   Finska (3 dijaki)

Nižje poklicno izobraževanje ( dvoletni program): pomočnik v tehnoloških procesih

2. J Od 3. maja do 30. maja   2018 20 delovnih dni  ( 152 ur )