Select Page

Šolski koledar

ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 

Četrtek, 1. 9. 2022

Začetek pouka

Sreda, 7.–10. 9. 2022

Ekskurzija za 4. letnike gimnazije

Petek, 16. 9. 2022

Uraden sprejem dijakov 1. letnikov na šolo (PO+IB)
Ponedeljek, 12. 9. 2022Roditeljski sestanek za 1. letnika  v Postojni
Torek, 13. 9. 2022

Roditeljski sestanek za 1. letnike v Ilirski Bistrici

Ponedeljek–sreda, 26. 9.–28. 9. 2022 (PO+IB) Šola v naravi za 3. letnik gimnazije (Debeli rtič)

Ponedeljek–sreda, 3.–5. 10. 2022 (PO+IB)

Šola v naravi za 1. letnike gimnazije – spoznavni dnevi (Vojsko)

Ponedeljek–sreda, 19.21. 9. 2022


Sreda–petek, 21.– 23. 9. 2022

Šola v naravi za 2. letnik gimnazije Postojna (Kranjska gora)


Šola v naravi za 2. letnik gimnazije Ilirska Bistrica (Kranjska gora)

Ponedeljek, 10. 10. 2022

Roditeljski sestanki za ostale letnike v PO

Torek, 11. 10. 2022 Roditeljski sestanki za ostale letnike v IB

Ponedeljek, 31. 10. 2022

Dan reformacije

Torek, 1. 11. 2022

Dan spomina na mrtve

Sreda–petek, 2. 11.–4. 11. 2022

Jesenske počitnice

Ponedeljek, 14. 11. 2022

Informativna konferenca


Popoldanska govorilna ura v PO

Ponedeljek, 21. 11. 2022

Popoldanska govorilna ura v IB

Četrtek, 1. 12. 2022


Sreda in četrtek, 7. in 8. 12. 2022

Dan odprtih vrat šole (voden ogled šole)


Dan odprtih vrat v IB (celodnevni tehniško-naravoslovni dan za OŠ)

Petek, 23. 12. 2022

Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti

Nedelja, 25. 12. 2022

Božič

Ponedeljek, 26. 12. 2022

Dan samostojnosti in enotnosti

Torek–petek, 27.–30. 12. 2022

Novoletne počitnice

Nedelja in ponedeljek, 1. in 2. 1. 2023

Novo leto

Petek, 13. 1. 2023

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

Ponedeljek, 16. 1. 2023

Dijaki 3. e, f  se vrnejo iz  PUD-a

Ponedeljek, 16. 1. 2023

Redovalna konferenca

Ponedeljek, 23. 1. 2023

Skupna govorilna ura v PO

Torek, 24. 1. 2023

Skupna govorilna ura v IB

Sreda, 1. 2.–sreda, 1. 3. 2023

Zimski izpitni rok ZI, POM

Ponedeljek–petek, 6.–10. 2. 2023

Zimske počitnice

Petek, 3. 2. 2023

Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom

Sreda, 8. 2. 2023

Slovenski kulturni praznik – pouka prosto

Petek in sobota, 17. in 18. 2. 2023

Informativna dneva za vpis v srednje šole

Marec 2022

Predmaturitetni preizkus – pri pouku posameznih predmetov

Torek, 7. 3. 2023

Predmaturitetni preizkus iz SLO

Ponedeljek, 13. 3.  2023

Roditeljski sestanki za gimnazijo in strokovne šole v Postojni


Predavanje za starše – ob 16.30

Torek, 14. 3.  2023

Roditeljski sestanki v Ilirski Bistrici


Predavanje za starše – ob 16.30

Petek, 31. 3. 2023

Maturantski ples

Ponedeljek, 10. 4. 2023

Velikonočni ponedeljek

Ponedeljek, 17. 4. 2023 

Informativna konferenca UZ


Popoldanska govorilna ura v Postojni

Torek, 18. 4. 2023

Popoldanska govorilna ura v IB

Sreda, 26. 4. 2023

Pouka prost dan (namesto 8. 2. 2023)

Četrtek, 27. 4. 2023

Dan upora proti okupatorju

Petek, 28. 4.  2023

Prvomajske počitnice

Ponedeljek in torek, 1. in 2. 5. 2023

Praznik dela

Četrtek, 4. 5. 2023

Splošna matura – esej

Četrtek 18. 5. 2023

Konferenca za zaključne letnike

Petek, 19. 5. 2023

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za zaključne letnike

Ponedeljek, 22. 5. 2023

Razdelitev spričeval za zaključne letnike

Torek–petek, 23.26. 5 2023

Priprave na SM, POM, ZI

Torek-četrtek, 23. 5.- 25.5  2023

Izpitni rok za izboljševanje ocen (zaključni letniki – predmetni izpiti)

Četrtek, 25. 5. 2023

Začetek izpitnega roka za opravljanje izpitov v poklicnem izobraževanju za zaključne letnike (dopolnilni in popravni izpiti)

Sobota, 27. 5. 2023 – angleščina


Ponedeljek, 29. 5. 2023 – slovenščina


Sobota, 3. 6. 2023 – matematika


12.21. 6. 2023  ustni izpiti

Začetek SM, POM  v spomladanskem izpitnem roku

Torek, 6. 6. 2023

ZI slovenščina

Sreda, 21. 6. 2023

Redovalna konferenca za ostale letnike – skupaj

Četrtek, 22. 6. 2023

Dijaki se vrnejo iz PUD, oddajo  dokumentacija, priprava na popravne izpite

Četrtek, 22. 6. 2023

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike


Priprava na popravne izpite

Petek, 23. 6. 2023

Zaključek pouka, razdelitev spričeval in proslava

Nedelja, 25. 6. 2023

Dan državnosti

Ponedeljek, 26. 6. 2023 (na ŠCP začnemo v sredo, 28. 6. 2022)

Spomladanski izpitni rok

Sreda, 5. 7. 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi ob 10.00

Četrtek, 6. 7. 2023

Razdelitev spričeval po popravnih izpitih


Zaključna konferenca

Ponedeljek, 10. 7. 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

Sreda, 16. 8. 2023

Jesenski izpitni rok

RODITELJSKI SESTANKI

Ponedeljek, 12. 9. 2022

Roditeljski sestanek za 1. letnika  v Postojni

Torek, 13. 9. 2022

Roditeljski sestanek za 1. letnike v Ilirski Bistrici

Ponedeljek, 10. 10. 2022

Roditeljski sestanki v PO za ostale letnike

Torek, 11. 10 2022

Roditeljski sestanki v IB za ostale letnike

Ponedeljek, 13. 3. 2023

Roditeljski sestanki za gimnazijo in strokovne šole v Postojni

Torek, 14. 3. 2023

Roditeljski sestanki v Ilirski Bistrici

SKUPNE GOVORILNE URE

Ponedeljek, 14. 11. 2022

Informativna konferenca v PO


Popoldanska govorilna ura v PO

Ponedeljek, 21. 11. 2022

Popoldanska govorilna ura v IB

Ponedeljek, 23. 1. 2023

Skupna govorilna ura v PO

Torek,  24. 1. 2023

Skupna govorilna ura v IB

Ponedeljek, 17. 4. 2023

Informativna konferenca UZ  v PO


Popoldanska govorilna ura v Postojni

Torek, 18. 4. 2023

Popoldanska govorilna ura v IB

Skupne govorilne ure bodo od 16.30 do 18.00.

V Ilirski Bistrici – vnaprejšnja elektronska (oz. preko razrednika) najava staršev na popoldansko govorilno uro.

MATURANTSKI PLESI

Petek, 31. 3. 2023

Maturantski ples

ŠPORTNI DNEVI

Športni dan (pohod)

Sreda, 14. 9.  2022, v PO


Četrtek, 15. 9. 2022, v IB

Zimski športni dan

Četrtek, 23. februar 2023 (rezervni termin v naslednjem tednu)

Športni dan

Za 1. in 2. letnike (glede na koledar matureponedeljek, 29. 5. 2023)

ŠOLA V NARAVI

Ponedeljek–sreda, 3.–5. 10. 2022

Šola v naravi za 1. letnike gimnazije – spoznavni dnevi (Vojsko)

Ponedeljek–sreda, 19.21. 9. 2022


Sreda–petek, 21.–23. 9. 2022

Šola v naravi za 2. letnik gimnazije Postojna (Kranjska gora)


Šola v naravi za 2. letnik gimnazije Ilirska Bistrica (Kranjska gora)

Ponedeljek–sreda, 26.–28. 9. 2022

Šola v naravi za 3. letnik gimnazije (Debeli rtič)

Podjetniški tabor – 1. letnik strokovnih šol  (PO + IB; Murska Sobota)


Ponedeljeksreda, 19.–21. 6. 2023


Sreda–petek, 21.–23. 6. 2023

Podjetniški tabor – 1. letnik strokovnih šol  (PO + IB; Murska Sobota)


1. R + 1. P


1. S + 1. H – 23. 6. razdelitev spričeval na taboru

PRIREDITVE NA ŠOLI

Četrtek, 1. 12. 2022 – Dan odprtih vrat šole (voden ogled šole)

Sreda, četrtek, 7. in 8. 12. 2022 Dan odprtih vrat v IB (celodnevni tehniško-naravoslovni dan za OŠ)

Petek, 23. 12. 2022 proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti

Petek, 3. 2. 2023 proslava ob kulturnem prazniku (kulturni dan)

Četrtek, 20. 4. 2023 podelitev diplom VSŠ

Petek, 23. 6. 2023 razdelitev spričeval, prireditev

DELOVNA PRAKSA, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU

Ekonomska šola

Razred

Čas izvajanja

Število ur

2. S

8.21. 6. 2023

10 delovnih dni (76 ur)

3. S

8.21. 6. 2023

10 delovnih dni  (76 ur)


22. 6. oddaja dnevnikov in potrdil delodajalcev

Tehnik računalništva

Razred

Čas izvajanja

Število ur / Vračilo dnevnikov /datum spričevala

3. R/IB

25. 5.21. 6. 2023

20 delovnih dni (152 ur) / 22. 6. 2023 / 23. 6. 2023

Strojna šola

Srednje strokovno izobraževanje: strojni tehnik

Razred

Čas izvajanja

Število ur

Vračilo dnevnikov / datum spričevala

2. H

6.31. 3. 2023

20 delovnih dni (152 ur)

3. 4. 2023 / 23. 6. 2023

3. H

25. 5.21. 6. 2023

20 delovnih dni (152 ur)

22. 6. 2023 / 23. 6. 2023

Srednje poklicno tehnično izobraževanje (3+2): strojni tehnik

Razred

Čas izvajanja

Število ur

Vračilo dnevnikov / datum spričevala

4. M

16.27. 1. 2023

10 delovnih dni (76 ur)

30. 1. 2023 / 23. 6. 2023

Srednje poklicno izobraževanje: E: oblikovalec kovin – orodjar, F: avtoserviser

Razred

Čas izvajanja

Število ur

Vračilo dnevnikov / datum spričevala

1. E, 1. F

1.21. 6. 2023

15 delovnih dni (114 ur)

22. 6. 2023 / 23. 6. 2023

2. E, 2. F

1.28. 2. 2023

15 delovnih dni (114 ur)

1. 3. 2023 / 23. 6. 2023

3. E, 3. F

5. 9. 202213. 1. 2023

18 tednov ali 90 delovnih dni (684 delovnih ur);

Prosti samo od 27. do 30. 12. 2022

16. 1. 2023 / 22. 5. 2023

Nižje poklicno izobraževanje (dvoletni program): pomočnik v tehnoloških procesih

2. J

5.30. 9. 2022

20 delovnih dni 152 ur)

7. 10. 2023 / 30. 5. 2023

Izvajanje mobilnosti Erasmus+ z namenom opravljanja prakse za dijake strojne in ekonomske šole ter programa tehnik računalništva se načrtuje v času izvajanja PUD-a za posamezne oddelke.


(Število obiskov: 798)
Dostopnost