Select Page

Kontaktni podatki

ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
Cesta v Staro vas 2
Postojna 6230

Telefon: (081) 601 650
Fax: (05) 726-21-46
E-pošta: info@scpo.si
Matična št.: 5086957
Davčna št.: 17067006
Transakcijski račun: 01100 – 6030704112 odprt pri UJP Postojna

Direktorica Šolskega Centra Postojna:
Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.

Ravnateljica:
Helena Posega Dolenc, univ. dipl. ekon.
Predstojnica gimnazije:
mag. Mirjam Počkar, univ. dipl. soc.
slika3 slika1
Pomočnica ravnateljice, predstojnica ekonomske in strojne šole:
Ana Leskovec, univ. dipl. ekon.
Vodja dislociranih oddelkov v Ilirski Bistrici:
Gorazd Brne, prof. soc., univ. dipl. fil.
slika4

 

TAJNIŠTVO
Tajnica:
Milojka Škrlj, posl.sekr.
Natalija Ujčič, univ. dipl. ekon.
Uradne ure v tajništvu so vsak dan od 9.00 do 11.00.

REFERENT ZA DIJAKE: Željko Klačinski

RAČUNOVODSTVO
Mirjana Jozič, dipl. ekon.
Lidija Žnidaršič, oec.
Martina Fatur, posl. sekr.
Uradne ure v računovodstvu so vsak dan od 9.00 do 10.30

SVETOVALNE DELAVKE
Teja Tomšič, univ. dipl. ped. in prof. soc.
Marija Pirih, univ. dipl. psih.
Nives Keš Trebec, mag. prof. inkluz. pred.

VODJA PRAKTIČNEGA POUKA
Darko Režek, inž. stroj.
Branko Krašna, inž. stroj.

ORGANIZATOR OIV / IND
Kajetana Tornič, dipl. ekon.

KNJIŽNIČARKA:
Mirjam Radivojevič, prof. slov. in univ. dipl. bibl.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Ravnateljica: Nada Vadnov, univ.dipl.psih.
Referentka za študentske zadeve: Martina Konestabo, univ. dipl. soc.

 

Telefonske številke

Direktorica ŠC, ravnateljica SŠ: Helena Posega Dolenc 081/601-652
Ravnateljica VSŠ: Nada Vadnov 05/721-23-31
Tajništvo 1: (Centrala – možna povezava na iskano tel. številko) 081/601-650
Tajništvo 2: (Ni možno prevezati na drugo tel. številko!) 081/601-651
Računovodstvo 1: 081/601-653
Računovodstvo 2: 081/601-655
Tajnica splošne mature: Dora Tomaduz 081/601-658
Tajnik poklicne mature: Kajetana Tornič 081/601-659
Tajnik zaključnega izpita: Danijel Mislej 081/601-675
Blagajna: (uradne ure 7.30 – 10.30) 081/601-654
Pomočnica ravnateljice: Mirjam Počkar (gimnazija) 081/601-658
Pomočnica ravnateljice: Ana Leskovec (ekonomska in strojna šola) 081/601-659
Zbornica 1: 081/601-660
Zbornica 2: 081/601-661
Kabinet kemije: 081/601-662
Kabinet biologije: 081/601-663
Kabinet fizike: 081/601-664
Kabinet strojnikov: 081/601-665
Kabinet računalničarjev: 081/601-666
Učno podjetje: 081/601-667
Kabinet za tuje jezike: 081/601-669
Knjižnica: Nives Grešak: 081/601-670
Svetovalna služba: Marija Pirih,
svetovalna delavka za programe gimnazija, ekonomski tehnik in tehnik računalništva
081/601-671
Svetovalna služba: Teja Tomšič,
svetovalna delavka za programe strojni tehnik, strojni tehnik PTI in oblikovalec kovin-orodjar
081/601-672
Svetovalna služba: Nives Keš Trebec,
svetovalna delavka za programa avtoserviser in pomočnik v tehnoloških procesih
 081/601-672
Klub – šank: 081/601-673
Govorilne ure: Miza 1. (več pod GOVORILNE URE) 081/601-681
Govorilne ure: Miza 2. (več pod GOVORILNE URE) 081/601-682
Govorilne ure: Miza 3. (več pod GOVORILNE URE) 081/601-683
Vodja strojnih delavnic: Branko Krašna 081/601-675
Zbornica – strojniki: 081/601-676
Hišniki: 081/601-678