Select Page

V šolskem letu 2021/22 so dijaki 3.B letnika Gimnazije Postojna v okviru projekta Podvig sprejeli izziv in razmišljali o različnih vidikih trajnostnega razvoja, predstavljenih v Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Cilj izziva je bil združiti trajnostni razvoj s podjetniškimi kompetencami. Dijaki so pod drobnogled vzeli tekstilno industrijo oz. tako imenovano hitro modo (fast fashion). Skozi različne procese iskanja rešitev so s samostojnim delom, nenehnim odkrivanjem in vrednotenjem novih priložnosti, sodelovanjem ter etičnim in trajnim razmišljanjem  prišli do ključnih spoznanj in zaključkov. Negativne učinke hitre mode, njene posledice na okolje in družbo, predvsem pa možnosti za izboljšavo, so v večmesečnem projektu zaključili tudi z osveščevalnimi filmi in izmenjevalnico oblačil na šoli. Dijaki so tekom dela poskušali novim oblačilom odvzeti njihovo pomembnost in v ospredje postaviti človeka in njegovo bistvo. S pomočjo zavedanja o ozadju hitre mode in njenih uničujočih posledic na okolje in družbo, pa vse na šoli pozvati k zmanjšanju potrošništva in nepremišljenih nakupov. 

POGLEJTE SI VEČ – klik!


(Število obiskov: 54)
Dostopnost