Select Page

Pri predmetu ITS – družboslovje smo raziskovale anksioznost med srednješolci. Mladostništvo je namreč čas pomembnih življenjskih odločitev in čas pandemije je pritisk na mlade še povečal.

Najprej smo preučile številne vire o generalizirani, socialni in šolski anksioznosti, paničnih napadih  ter posttravmatskem sindromu.

Sestavile smo vprašalnik, ki ga je rešilo 53 dijakov, ki obiskujejo tretji letnik gimnazije in ekonomske šole. Raziskovale smo pogostost simptomov generalizirane anksiozne motnje in šolske anksioznosti glede na spol.  Zanimalo nas je, kako pogosto in s kom se dekleta in fantje o svojih skrbeh in strahovih pogovarjajo. Veliko pozornosti smo posvetile raziskovanju situacij, ki mladostnikom predstavljajo največji vir tesnobe.

Ugotovile smo, da so simptomi generalizirane anksioznosti pogostejši pri dekletih, pri šolski anksioznosti pa je razlika med spoloma zanemarljiva.

Najpogostejši simptom šolske anksioznosti je napetost in nemir pred testom.

Dijaki se o svojih skrbeh in strahovih najpogosteje pogovarjajo z najboljšim prijateljem, mamo in vrstniki. Ali vas preseneča, da se dekleta o svojih skrbeh pogovarjajo pogosteje kot fantje?

Ne boste verjeli, ampak za dijake je največji vir anksioznosti ocenjevanje. Sledijo izbira študijskega programa, vozniški izpit, na četrtem mestu pa so omejitveni ukrepi zaradi epidemije.  

Nekaj najbolj zanimivih rezultatov naše seminarske naloge si lahko ogledate na tej povezavi.

Naša naloga je bila tudi oblikovanje preventivne akcije, ki sovpada s temo seminarske naloge. Odločile smo se za izdelavo zgibanke, s katero želimo predstaviti anksioznost, simptome anksioznosti ter zdravljenje duševne motnje. Lahko si jo ogledate na tej povezavi.

Avtorice: Branka Ferjančič, Maruša Srpan, Neža Vadnov, Karin Lekan, 3.a

Mentorici: Mihaela Stražišar, Mirjam Počkar 


(Število obiskov: 62)
Dostopnost