Select Page

Dijaki 2. letnika so kar nekaj ur pouka na daljavo namenili domačemu branju. Letošnja knjigica nosi naslov Furto a Venezia (Rop v Benetkah), saj v Benetkah ukradejo Damo s hermelinom, znano sliko Leonarda da Vincija. V spletni učilnici so po poglavjih dobili razne naloge in slušna razumevanja, ki so se nanašale na besedilo. Po končanem branju so preverili razumevanje besedila z bralnim e-tekmovanjem Il topo di biblioteca (v organizaciji Oxford centra), ki so se ga vsi udeležili in dobili priznanje (9 od 10 dijakov).

Na koncu knjige je še dodatek o Benetkah in o Leonardu, zato so v okviru projekta Podvig razvijali še dodatne podjetnostne kompetence. Vsak je moral najti informacije v ustreznih virih o eni pomembni značilnosti Benetk ali Leonarda. Napisal je kratek informativni članek (glej prilogo), kjer je uporabljal sedanjik in passato prossimo. Po popravljenih sestavkih bodo dijaki pripravili še ustni nastop z orodjem Prezi video, torej bodo načrtovali, bili ustvarjalni, motivirani, ker bodo izdelali privlačen končni video. Zaradi izredne situacije bodo ustvarjanje nadaljevali v naslednjem šolskem letu.

Cvetka Bajec, prof. ita

PRILOGA


(Število obiskov: 30)
Dostopnost