Select Page

Na Gimnaziji Murska Sobota in SPTŠ Murska Sobota se je 29. 6.2021 odvijalo 55. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije – ZOTKS.

Po uspešno opravljenem spomladanskem regijskem tekmovanju in zagovoru so se v 2. krog uvrstile najboljše raziskovalne naloge iz vse Slovenije.

Na državno tekmovanje se je tako uvrstila tudi biološka raziskovalna naloga 
Onesnaženost reke Pivke in njenih pritokov,
dijakinj Doroteje Vidmar Gajšek in Nike Kontelj iz Šolskega centra Postojna.

Za raziskavo sta opazovali stanje in vzorčili različne dele toka in pritoke reke Pivke in jih analizirali v laboratoriju ter določali kvaliteto vode in njene fizikalne, kemijske in mikrobiološke lastnosti. Raziskali sta stanje občutljivega kraškega območja in ugotavljali kaj nanj vpliva. Pri laboratorijskem delu in strokovnem usmerjanju so jima pomagali raziskovalci Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne.

Nalogo sta odlično predstavili in zagovarjali pred strokovno komisijo ter osvojili srebrno priznanje. 

Čestitamo!

Mentorica: Barbara Dekleva

Predstavitev naloge:  https://my.visme.co/view/g7887nyo-102r3p4i5n6p

Naloga v obliki pdf


(Število obiskov: 53)
Dostopnost