Select Page

V okviru projekta PODVIG so za dijake 2. letnika gimnazije pri OIV v začetku junija potekale delavnice na temo poslovnega komuniciranja in poslovnega bontona. Z dejavnostjo sem spodbujala naslednje podjetnostne kompetence: samozavedanje in samoučinkovitost, izkustveno učenje in vključevanje človeških virov. Pri dijakih sem želela vzbuditi zavedanje, da lahko s svojim obnašanjem vplivajo na obnašanje drugih in da lahko svoje obnašanje uporabijo kot pomoč pri delu.

Delavnice so bile razdeljene na dva dela: v prvem delu so si dijaki ogledali izobraževalni film z naslovom »Ko bi pogled lahko ubijal«, v drugem delu so spoznali pravila lepega obnašanja, s poudarkom na poslovnem komuniciranju.

Izobraževalni film je posnet kot zaslišanje inšpektorja Glavce v salonu hotela »Odprte roke«  v stilu angleških kriminalk. Žrtev je gospa Nesrečnik, ki se zaradi neprimernega obnašanja različnih uslužbencev do nje vrže v jezero. Inšpektor Glavca skozi raziskavo vpletenim pokaže, kako so s svojim obnašanjem vplivali na obnašanje gospe Nesrečnik in jih pouči o tem, kako bi morali ravnati, da do nesrečnega dogodka ne bi prišlo.

Dijaki so skozi diskusijo prišli do zaključka, da obnašanje lahko izberemo ter uporabimo kot pomoč ali oviro pri svojem delu.

V drugem delu so dijaki reševali delovne liste in skozi igro vlog  spoznavali pravila lepega obnašanja v poslovnem svetu: kdaj in kako pozdraviti, kako sprejeti poslovne partnerje, kako se primerno obleči za določen dogodek, kako se pravilno oglasiti na telefon, kako pravilno uporabljati pribor in prtiček, kako obvladovati težavne udeležence poslovnega sestanka in kako sprejeti nagrado na slavnostni podelitvi nagrad.

Kajetana Tornič, mag. ekon. ved

izvajalka delavnic


(Število obiskov: 57)
Dostopnost