Select Page

Stanje prijav za vpis v 1. letnik v šolskem letu 2023/24

  • GIMNAZIJA
  • SREDNJE STROKOVNO IN TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
  • SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
  • NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Stanje prijav po prenosu prijav.

POSTOJNAPredvideno
št. mest za novince
Trenutno št. prijav
Gimnazija5658(3)
Ekonomski tehnik5648 (1)
Predšolska vzgoja2836 (4)
Strojni tehnik5857 (2)
Avtoserviser2630 (5)
Oblikovalec kovin – orodjar2619
Pomočnik v tehnoloških procesih1611

Opombe (1)(2)(3)(4), (5): podrobnejše informacije so navedene spodaj.

___________________________________________________________________

(1) Program Ekonomski tehnik

(2) Program Strojni tehnik

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je podalo soglasje k predlogu za povečanje obsega razpisanih mest.

V programu Ekonomski tehnik in Strojni tehnik bomo vpisali 2 oddelka. Omejitve vpisa ni.

__________________________________________________________________

(3) Program Gimnazija

(4) Program Predšolska vzgoja

(5) Program Avtoserviser

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je podalo soglasje k sklepom o omejitvi vpisa v programih Gimnazija, Predšolska vzgoja in Avtoserviser.

Postopek v primeru omejitve vpisa in merila za izbiro učencev si lahko ogledate v Razpisu za vpis v srednje šole in na spletni strani naše šole v rubriki Vpis v prvi letnik v šolskem letu 2023/24.

__________________________________________________________________

Vpis in izvedba 1. kroga izbirnega postopka bosta  potekali
med 16. in 21. 6. 2023 (do 14.00) po predhodnem razporedu.

Učence smo  s postopkom vpisa seznanili z dopisom po pošti.

Poslani dopisi  za posamezne programe se nahajajo spodaj:

GIMNAZIJA

EKONOMSKI TEHNIK

PREDŠOLSKA VZGOJA

STROJNI TEHNIK

AVTOSERVISER

OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR

POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH


(Število obiskov: 5.439)
Dostopnost