Select Page

 

 

 

 

 SPLETNA STRAN PROJEKTA
FINANČNA PODPORA
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.
SODELUJOČI V PROJEKTU
  • ZRSŠ – vodenje projekta,
  • Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij,
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
  • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
  • Šola za ravnatelje, Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica Slovenije,
  • Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Projekt PODVIG

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo.

V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

 

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Šolski center Postojna ima v projektu Podjetnost v gimnaziji, ki bo potekal od leta 2018 do leta 2022 pod okriljem Zavoda RS za Šolstvo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada, vlogo implementacijske gimnazije A. Razvijali bomo kulturo podjetnosti s povezovanjem različnih predmetov in širšo skupnostjo.V ta namen bomo sodelovali na izobraževanjih, posvetih in konferencah ter bogate izkušnje razvojnih gimnazij prenašali na našo šolo ter dijakom pripravljali takšne učne izkušnje, ki jim bodo omogočale razvoj, preizkušanje in uporabo kompetence podjetnosti.

Do sanjske destinacije z javnim prevozom

Do sanjske destinacije z javnim prevozom

V luči zmanjševanja učinka globalnega segrevanja in težnji po večji uporabi javnega prometa, so dijaki 3.a pri geografiji dobili nalogo, da razmislijo, katera je njihova sanjska destinacija v Evropi. Nato so preverili različne oblike javnih prevozov (vlak, avtobus,...

več...

Kljub delu na daljavo imamo krožek!

Tudi v letošnjem šolskem letu smo pričeli z delom pri krožku Mladi in denar – finančno opismenjevanje mladih. V prvi polovici oktobra smo se dobivali v učilnici, ko pa smo pričeli delati na daljavo, smo tudi krožek preselili na zoom in v spletno učilnico. Krožka se...

več...
22. 4., svetovni dan Zemlje

22. 4., svetovni dan Zemlje

Tudi v letošnjem letu smo pri geografiji obeležili Dan Zemlje. Dijaki prvih letnikov so pisali prispevke o možnih katastrofah, ki nas čakajo v prihodnosti. Vabljeni k branju najboljših prispevkov. Prspevki - povezava

več...

Mednarodna konferenca mladih raziskovalcev YRoNS 2021

YRoNS (Young Researchers of Natural Sciences) je mednarodna konferenca mladih naravoslovcev. Na njej sodelujejo dijaki iz Madžarske, Nemčije, Indije, Francije, Norveške, Nizozemske, Rusije in Slovenije. Vsako leto konferenco organizira druga država.  Žal je tudi...

več...

PROJEKTNA NALOGA PRI POUKU ANGLEŠČINE

Dijaki 1. A smo v preteklih mesecih pri pouku angleščine v okviru projekta 'Natural Attractions of Slovenia' (Naravne znamenitosti Slovenije) izdelovali različne naloge. Delo, razdeljeno po skupinah, je bilo zaradi ponovnega zaprtja šol precej oteženo. Vsaka skupina...

več...
Virtualna ekskurzija »Po poteh upadov Osmanov«

Virtualna ekskurzija »Po poteh upadov Osmanov«

Tematska ekskurzija je bila v načrtu že v lanskem šolskem letu. Izvedbo ekskurzije v okviru ITS nam je prekrižal prvi val epidemije Covid-19 in šolanje na daljavo. Razmišljali smo, kako naj ekskurzijo v danih razmerah izpeljemo, in porodila se nam je ideja o virtualni...

več...

Kaj vidim, ko berem pesem?

Dijaki 3. b so pri pouku slovenščine literarno branje povezali z likovnim izražanjem - oglejte si njihove izdelke, ki so nastali ob Jenkovih Obrazih.

več...
Skupaj zmoremo več

Skupaj zmoremo več

10. oktobra, vsako leto obeležujemo dan duševnega zdravja. Takrat še posebej
opominjamo na znake duševnih motenj in njihove posledice. Vas zanima ta tema?

več...