Select Page

 

 

 

 

 SPLETNA STRAN PROJEKTA
FINANČNA PODPORA
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.
SODELUJOČI V PROJEKTU
  • ZRSŠ – vodenje projekta,
  • Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij,
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
  • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
  • Šola za ravnatelje, Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica Slovenije,
  • Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Projekt PODVIG

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo.

V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

 

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Šolski center Postojna ima v projektu Podjetnost v gimnaziji, ki bo potekal od leta 2018 do leta 2022 pod okriljem Zavoda RS za Šolstvo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada, vlogo implementacijske gimnazije A. Razvijali bomo kulturo podjetnosti s povezovanjem različnih predmetov in širšo skupnostjo.V ta namen bomo sodelovali na izobraževanjih, posvetih in konferencah ter bogate izkušnje razvojnih gimnazij prenašali na našo šolo ter dijakom pripravljali takšne učne izkušnje, ki jim bodo omogočale razvoj, preizkušanje in uporabo kompetence podjetnosti.

Naravoslovci obiskali jamo Mačkovica v Lazah

Naravoslovci obiskali jamo Mačkovica v Lazah

V soboto 30. novembra smo se dijaki, ki obiskujemo predmet ITS naravoslovje, odpravili v Laze pri Planini. Tam so nas pričakali postojnski jamarji. Oblekli smo si oblačila, ki "jih ni škoda umazat" in se odpravili v gozd, proti jami Mačkovica. Jamarji so nam o jami...

več...
Tako smo obeležili UNESCO-v dan prijateljstva do modrosti

Tako smo obeležili UNESCO-v dan prijateljstva do modrosti

Organizacija osrednjega dogodka, ki je potekal v četrtek, 21. novembra, v Dvorani sv. Frančiška Asiškega v Kopru, je bila rezultat tvornega sodelovanja med Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru, Filozofsko in Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani, Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, Pedagoškim inštitutom, Slovenskim filozofskim društvom, Gimnazijo Ilirska Bistrica in Društvom Jasa.

več...
Predsodki – ne, hvala

Predsodki – ne, hvala

SVETOVNI DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA vsako leto obeležujemo 10. oktobra. Z njim želimo opozoriti na pomen ohranjanja duševnega zdravja ter ozaveščati, da moramo sodelovati pri prepoznavanju in zdravljenju duševnih motenj.

več...

(Število obiskov: 574)
Dostopnost