Select Page

PREDŠOLSKA VZGOJA – poklicni tečaj (PV)

Predmetnik – PV poklicni tečaj   
Obvezni moduli (predmeti)Izbirni moduli[1]Odprti kurikul[2]Praktično usposabljanje[3]
Komunikacijske veščineNarava in družba za otrokeKodeks vzgojiteljaPraktično usposabljanje pri delodajalcu – v vrtcu  
Predšolska pedagogika[4]Šport skozi igro
Razvojna psihologijaGlasbeno izražanje
Varnost in zdravje v vrtcuLikovno izražanje
Kurikulum oddelka v vrtcuPlesno izražanje
Likovno, glasbeno in plesno izražanje

[1] Izmed navedenih modulov si izberete enega, vendar si izvajalec pridržuje pravico, da v primeru manjšega interesa za izbrani modul, le-tega ne izvaja. Običajno šola ponudi en izbirni modul: Narava in družba za otroke.

[2] Odprti kurikul vključuje vsebine, ki jih delodajalci prepoznavajo kot potrebne v procesu dela.

[3] Z vrtci imamo podpisane pogodbe o zagotavljanju praktičnega usposabljanja, v kolikor pa si želite prakso opravljati v vrtcu s katerim nimamo podpisane pogodbe, je le-to mogoče urediti.

[4] Moduli obarvano rdeče, tvorijo 2. izpitno enoto na poklicni maturi: Vzgoja predšolskega otroka.

Pogoj za vpis:

a) uspešno zaključili četrti oziroma zaključni letnik programa gimnazija ali srednjega strokovnega oz. poklicnotehniškega izobraževanja

Trajanje izobraževanja:

1 leto

Zaključek izobraževanja:

Izobraževanje zaključite s poklicno maturo iz:


a) obvezni del

  1. predmet: pisni in ustni izpit iz slovenščine (priznano iz uspešno zaključenega četrtega letnika oziroma zaključnega letnika programa gimnazija ali srednjega strokovnega oz. poklicno-tehniškega strokovnega izobraževanja)
  2. predmet: pisni in ustni izpit iz predmeta Vzgoja predšolskega otroka (predmet je oblikovan iz predmetov: Razvojna psihologija, Predšolska pedagogika in Kurikulum oddelka v vrtcu)

b) Izbirni del:

  • predmet: pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • predmet: izpitni nastop in zagovor.

V kolikor ste predhodno opravljali že opravili poklicno maturo oz. splošno maturo, se posamezne predmete (slovenščina in tuj jezik/matematika lahko prizna).

NAVODILA ZA IZVEDBO IZPITNIH NASTOPOV

OBRAZEC – PRIJAVA NA POKLICNO MATURO

POTRDILO O OPRAVLJENEM PRAKTIČNIH NASTOPIH

POTRDILO O OPRAVLJENEM PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU

PRIMER DNEVNIKA


(Število obiskov: 885)
Dostopnost