Select Page

 

 

 

 

 SPLETNA STRAN PROJEKTA
FINANČNA PODPORA
Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR.
SODELUJOČI V PROJEKTU
  • ZRSŠ – vodenje projekta,
  • Vzgojno-izobraževalni zavodi: 28 razvojnih in 42 implementacijskih gimnazij,
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
  • Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta,
  • Šola za ravnatelje, Institut Jožef Stefan, Gospodarska zbornica Slovenije,
  • Društvo HUMANITAS – center za globalno učenje in sodelovanje, Zavod za kulturo, umetnost in izobraževanje Kersnikova, Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Projekt PODVIG

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo.

V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

 

Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros) kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

Šolski center Postojna ima v projektu Podjetnost v gimnaziji, ki bo potekal od leta 2018 do leta 2022 pod okriljem Zavoda RS za Šolstvo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada, vlogo implementacijske gimnazije A. Razvijali bomo kulturo podjetnosti s povezovanjem različnih predmetov in širšo skupnostjo.V ta namen bomo sodelovali na izobraževanjih, posvetih in konferencah ter bogate izkušnje razvojnih gimnazij prenašali na našo šolo ter dijakom pripravljali takšne učne izkušnje, ki jim bodo omogočale razvoj, preizkušanje in uporabo kompetence podjetnosti.

Karierna orientacija in podjetnost

Karierna orientacija in podjetnost

Krepitev kompetenc podjetnosti na šoli že nekaj let poteka tudi znotraj karierne orientacije. Dijaki tretjih letnikov gimnazije med urami karierne orientacije izpolnjujejo vprašalnike in delovne liste na temo ugotavljanja   lastnih interesov in želja, močnih...

več...
Fast fashion

Fast fashion

šolskem letu 2021/22 so dijaki 3.B letnika Gimnazije Postojna v okviru projekta Podvig sprejeli izziv in razmišljali o različnih vidikih trajnostnega razvoja, predstavljenih v Agendi 2030 za trajnostni razvoj.

več...
Hitra moda

Hitra moda

V letošnjem šolskem letu smo se v okviru projekta Podvig ukvarjali z izzivi trajnosti. Dijaki tretjega 3.B razreda gimnazije Postojna so tekom leta razmišljali o negativnih učinkih hitre mode na ljudi in okolje. V Izzivu za dijaka so pripravili tudi film o osveščanju...

več...
Okoljsko opismenjevanje ob dnevu filozofije

Okoljsko opismenjevanje ob dnevu filozofije

V četrtek, 18. novembra 2021, smo obeleževali svetovni dan filozofije, katerega tema je bila Filozofija v antropocenu – Etika in okoljska pismenost. Na Gimnaziji Ilirska Bistrica so dijaki 4. letnika gimnazije v namen obeležitve dneva filozofije, k obeleževanju...

več...
10. X. 2021: DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA

10. X. 2021: DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA

V okviru projekta PODVIG so dijaki 2. letnika gimnazije ob svetovnem dnevu duševnega zdravja raziskovali: Kaj je duševno zdravje in kako ga ohraniti?Kaj in katere so duševne motnje? Kako ravnati, ko se znajdeš v duševni stiski? Kako pomagati osebi v duševni stiski?Kaj...

več...
10. oktober – svetovni dan duševnega zdravja

10. oktober – svetovni dan duševnega zdravja

Zelena pentlja simbolizira in opominja na pomembnost duševnega zdravja. Na Gimnaziji Ilirska Bistrica smo tudi v šolskem letu 2021/22 v okviru predmetov psihologije in sociologije obeležili svetovni dan duševnega zdravja, ki ga praznujemo 10. oktobra. Dijaki...

več...
“Ne omejuj si izzivov! Izzivaj svoje meje!”

“Ne omejuj si izzivov! Izzivaj svoje meje!”

V okviru predmeta ITS v 3. letniku gimnazije (kemija, biologija in šport), smo v mesecu maju ponovno sodelovali s Centrom za krepitev zdravja. Odpravili smo se k njim, na ponovne in še bolj natančne meritve telesne sestave. Zanimalo nas je ali smo v času od...

več...
TIMSKO POUČEVANJE športna vzgoja – nemščina

TIMSKO POUČEVANJE športna vzgoja – nemščina

V petek, 7. 5. 2021 smo dijaki 4. A in 4. B razreda izvedli pri pouku nemščine (izbirnem 2. tujem jeziku) projekt timskega poučevanja. Tema medpredmetnega povezovanja športne vzgoje in nemščine v sodelovanju z mentoricama Marinko Gabriel in Lidijo Mlakar je bila...

več...

Razumeti in (celo) ustvariti meme v italijanščini

Dijaki 4. letnika so po metodi flipped classroom in s poudarkom razvijanja podjetnostnih kompetenc za domačo nalogo najprej razmislili o glavnih značilnostih memov ter pobrskali po internetu, da bi našli nekaj zanimivih primerov v italijanščini.Med zoomom sem z...

več...

Povezava Benetk z Leonardom da Vincijem

Dijaki 2. letnika so kar nekaj ur pouka na daljavo namenili domačemu branju. Letošnja knjigica nosi naslov Furto a Venezia (Rop v Benetkah), saj v Benetkah ukradejo Damo s hermelinom, znano sliko Leonarda da Vincija. V spletni učilnici so po poglavjih dobili razne...

več...
Do sanjske destinacije z javnim prevozom

Do sanjske destinacije z javnim prevozom

V luči zmanjševanja učinka globalnega segrevanja in težnji po večji uporabi javnega prometa, so dijaki 3.a pri geografiji dobili nalogo, da razmislijo, katera je njihova sanjska destinacija v Evropi. Nato so preverili različne oblike javnih prevozov (vlak, avtobus,...

več...

Kljub delu na daljavo imamo krožek!

Tudi v letošnjem šolskem letu smo pričeli z delom pri krožku Mladi in denar – finančno opismenjevanje mladih. V prvi polovici oktobra smo se dobivali v učilnici, ko pa smo pričeli delati na daljavo, smo tudi krožek preselili na zoom in v spletno učilnico. Krožka se...

več...
22. 4., svetovni dan Zemlje

22. 4., svetovni dan Zemlje

Tudi v letošnjem letu smo pri geografiji obeležili Dan Zemlje. Dijaki prvih letnikov so pisali prispevke o možnih katastrofah, ki nas čakajo v prihodnosti. Vabljeni k branju najboljših prispevkov. Prspevki - povezava

več...

Mednarodna konferenca mladih raziskovalcev YRoNS 2021

YRoNS (Young Researchers of Natural Sciences) je mednarodna konferenca mladih naravoslovcev. Na njej sodelujejo dijaki iz Madžarske, Nemčije, Indije, Francije, Norveške, Nizozemske, Rusije in Slovenije. Vsako leto konferenco organizira druga država.  Žal je tudi...

več...

PROJEKTNA NALOGA PRI POUKU ANGLEŠČINE

Dijaki 1. A smo v preteklih mesecih pri pouku angleščine v okviru projekta 'Natural Attractions of Slovenia' (Naravne znamenitosti Slovenije) izdelovali različne naloge. Delo, razdeljeno po skupinah, je bilo zaradi ponovnega zaprtja šol precej oteženo. Vsaka skupina...

več...
Virtualna ekskurzija »Po poteh upadov Osmanov«

Virtualna ekskurzija »Po poteh upadov Osmanov«

Tematska ekskurzija je bila v načrtu že v lanskem šolskem letu. Izvedbo ekskurzije v okviru ITS nam je prekrižal prvi val epidemije Covid-19 in šolanje na daljavo. Razmišljali smo, kako naj ekskurzijo v danih razmerah izpeljemo, in porodila se nam je ideja o virtualni...

več...

Kaj vidim, ko berem pesem?

Dijaki 3. b so pri pouku slovenščine literarno branje povezali z likovnim izražanjem - oglejte si njihove izdelke, ki so nastali ob Jenkovih Obrazih.

več...
Skupaj zmoremo več

Skupaj zmoremo več

10. oktobra, vsako leto obeležujemo dan duševnega zdravja. Takrat še posebej
opominjamo na znake duševnih motenj in njihove posledice. Vas zanima ta tema?

več...
Za UNESCO-v dan prijateljstva do modrosti

Za UNESCO-v dan prijateljstva do modrosti

Na Gimnaziji Ilirska Bistrica so dijaki 4. letnika gimnazije izdelali likovne, besedne in druge stvaritve, ki izražajo njihove lastne razmisleke o umetni inteligenci in življenju v času robotov in transhumanizma.

več...
Tema letošnjega Dneva Zemlje so bili podnebni ukrepi

Tema letošnjega Dneva Zemlje so bili podnebni ukrepi

Dan Zemlje praznujemo vsako leto 22. 4., z namenom osveščanja o varovanju okolja. Tema letošnjega Dneva Zemlje so bili podnebni ukrepi. Pri pouku geografije so se dijaki gimnazijskih razredov prestavili v prihodnost in si predstavljali življenje čez 50 ali več let, v...

več...
Razvijanje podjetnostnih kompetenc pri psihologiji

Razvijanje podjetnostnih kompetenc pri psihologiji

Pri psihologiji so dijaki imeli možnost razvijati kompetenco samozavedanje in samoučinkovitost. V ta namen so čez celo šolsko leto izdelovali poročila o samoopazovanju. S pomočjo vprašalnika so analizirali lastne vrline in odlike v primerjavi s tem, kako jih ocenijo...

več...
Če kdaj, potem sedaj!

Če kdaj, potem sedaj!

 »Čas korone« nam je postregel z obilico vsega, pogostoma tudi z vprašanjem ali domnevo, kako sprejemajo ukrepe in kakšni so ti v drugih državah. Šola se zelo intenzivno vključuje v program Erasmus+ in eTwinning. Dijakom in učiteljem omogočata razvijanje veščin...

več...
Predstavitev priprave okusnih smoothijev

Predstavitev priprave okusnih smoothijev

Tudi v času epidemije, so dijaki mislili na pomen zdravega življenja. Dijaki, ki obiskujejo mednarodni interdisciplinarni tematski sklop, so se preizkusili v vlogi kuharskih voditeljev in pripravili predstavitev priprave okusnih smoothijev, ki niso bili samo dobri,...

več...
Inflatorji sodelovali na tekmovanju Generacija €uro

Inflatorji sodelovali na tekmovanju Generacija €uro

Dijaki 3. letnika gimnazije (skupina Inflatorji), ki so si izbrali predmet Ekonomija, so se udeležili tekmovanja Generacija €uro. Dijaško tekmovanje Generacija €uro je tekmovanje, namenjeno dijakom in dijakinjam iz euroobmočja, ki jih zanima ekonomija in bi radi...

več...
Otvoritev razstave KAKŠEN SVET SI ŽELIM

Otvoritev razstave KAKŠEN SVET SI ŽELIM

V četrtek, 15. novembra 2018, je na Gimnaziji Ilirska Bistrica potekala otovoritev likovno-besedne razstava Kakšen svet si želim, ki je nastala v okviru natečaja Kakšno Slovenijo si želim, ob svetovnem dnevu filozofije in mednarodnem dnevu strpnosti. Razstava na ogled...

več...
Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Slovenije

Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Slovenije

V petek, 8. 5. 2020, je v organizaciji Gimnazije Jurija Vege Idrija, potekalo regijsko srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, seveda preko videokonference. Našo šolo sta zastopali gimnazijki Anika Sedmak in Karolina Mulec z nalogo VPLIV DODATKA KVASOVK IN HRANILNIH...

več...
REŠI ZEMLJO, ostani doma

REŠI ZEMLJO, ostani doma

Prvi letniki so na družbeno kritičnih plakatih predstavili svoje poglede in refleksije na trenutno družbeno in socialno situacijo!

več...
Prvi letniki kuhamo

Prvi letniki kuhamo

Prvi letniki gimnazije so v času izobraževanja na daljavo pri informatiki pripravili video montaže – video recepte, s sestavinami, ki jih imajo doma. Nekateri so pravi masterchefovci!

več...

(Število obiskov: 583)
Dostopnost